პაატა მხეიძე
#29 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორია
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”
თებერვალი 2021
ვიზიტორები:
საინფორმაციო ბიულეტენი
NDI
USAID
Parliament of Georgia